Svatební dar

Svatební obřad spojený s manželským slibem, patří mezi nejdůležitější a nejkrásnější okamžiky v životě člověka. Prožijme s nimi tento významný den, na který nezapomenou, a věnujme jim něco, co je potěší. Snoubenci očekávají, že obdrží od svých pozvaných hostů různé druhy svatebních darů. Jedná se o velké dary a menší dárky.

svatba_6596396_s

Svatební dary

Svatební dary mají větší nebo velkou finanční hodnotu. Očekávají se od nejbližších a nejdůležitějších svatebních hostů. Svatební dary bychom rozdělily do několika skupin. Nejjednodušší způsob, jakým lze obdarovat snoubence je, že snoubenci si sami vytvoří seznam potřebných darů a věcí, které využijí pro svůj život, domácnost, zahradu a své celodenní potřeby ( vedení bytu atd.). Což patří mezi nejjednodušší způsoby. Předejdeme tak trapným situacím, kdy jsme nuceni dary prodávat, vyměňovat, zkrátka nevíme, co s nimi, když pod luxusním obalem nalezneme naprosto nicotnou věc, nepotřebnou nebo naprosto nevkusný kýč, který se ke svatbě nehodí.

Druhá skupina jsou nečekané svatební dary až dary luxusní. Od darování bytu, auta, luxusní dovolené, věnování různých sbírek starožitných nebo získání nějakého movitého dědictví. Tato skupina je vyloženě výjimečná a vztahuje se na rodiče, prarodiče.

Další skupina darů jsou takzvané svatební dary běžného charakteru, kdy se někdy stává, že lidé, kteří se nedomluví, darují stejný dar snoubencům, kteří se pak nestačí divit, že naleznou 2- 3 žehličky, 2 varné konvice, 3 kuchyňské roboty nebo 2 televize.